Mass Effect

Bring Down the Sky 1.00 - 1.01a

Mass Effect 1.01

Mass Effect
===========

  1. dodano wsparcie dla rozszerzeń do gry
  2. zaktualizowano ilustrację przedstawiającą rasę Batarian w leksykonie
  3. naprawiono błąd, który powodował okazjonalne zanikanie głosu z centralnego głośnika
  4. naprawiono błąd powodujący zanikanie kursora myszy po zmianie ustawienia na kursor sprzętowy
  5. naprawiono błąd powodujący brak automatycznej zmiany postawy Sheparda po przejściu do trybu ukrycia
  6. poprawiono komunikat informujący o potrzebie ponownego uruchomienia gry po zmianie ustawień dźwięku dotyczących przyspieszenia programowego i sprzętowego
  7. naprawiono błąd, który powodował zanik pogłosu rozmów postaci w tylnych głośnikach
  8. sprecyzowano tekst wyjaśniający jak opuścić pojazd

Narzędzie konfiguracji gry Mass Effect
———————————

  1. naprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu na komputerachwyposażonych w wielordzeniowe procesory AMD
  2. naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wykrywanie pamięci RAM niektórychkart graficznych

Zapraszamy do odwiedzenia strony Mass Effect Community:
http://masseffect.bioware.com

Pobieranie

POBIERZ Wielkość: 332,03 MB