Immortal Cities: Children of the Nile

Patch 1.3.01

Nowe funkcje

* Kompatybilność z systemem Vista
* Dodano cegielnię (nowy budynek infrastruktury, który umożliwia magazynowanie cegieł bliżej placów budowy)
* Nowe statuy (2 małe, 2 duże i 1 ceglana)
* 3 nowe fontanny i 2 nowe gatunki krzaków
* 4 nowe place
* 2 nowe warianty ołtarzy
* Nowy wariant domu ceglarza
* Przyspieszona podróż na drogach
* Skuteczniejsi kapłani – teraz mają żony i dłużej aktywują budowle
* Poprawa budowy piramidy (sprawniejsza i przyspieszona)
* Zredukowany czas barteru podczas zakupów (ułatwia życie wszystkim)
* Świątynie skuteczniejsze w odniesieniu do ołtarzy
* Łatwiej wytworzyć papirus, jest on też skuteczniejszy
* Zmniejszony efekt „Bez zalania” Hapiego
* Scenariusz samouczka szybkiego startu
* Zasoby lepiej widoczne na mapie i minimapie
* Budynki wymagające dodatkowych określonych materiałów pokazują teraz, co jest potrzebne
* Problemy z łańcuchem zaopatrzenia są wyświetlane na budynkach, których one dotykają (np. brak łodzi do przewożenia przez rzekę)
* Wskaźnik „Bez problemów” (domy i postacie pokazują wszystkie typy zadowolenia przez cały czas)
* Rozkazy wydawane prawym przyciskiem są dostępne na nowym przycisku (budynki, które goszczą postacie z długimi kolejkami rozkazów mają teraz przycisk umożliwiający wybór tych opcji)
* Sterowanie kamerą za pomocą klawiszy WASD

Rozwiązane problemy

* Zawieszanie związane z niemożnością dotarcia postaci na pogrzeb
* Zawieszanie związane z migracją kapłanów
* Kupcy na poziomie światowym w niektórych scenariuszach blokowali się na skraju mapy
* Zawieszanie, kiedy zablokowani kupcy byli okradani przez bandytów
* Postacie blokowały się czasami podczas prób wejścia na łodzie trzcinowe
* Tekst aktywacji budynku usługowego oraz wizytacji nie aktualizował się prawidłowo
* Klawisze dostępu nie działały prawidłowo w grze i menu
* Robotnicy nie używali prawidłowo niektórych barek
* Budynki z dokami (przystanie barek, nabrzeża, stocznie) powinny być teraz łatwiej umieszczane
* Dostojnicy zajęci polowaniem czasami nie mogli dotrzeć do niektórych celów
* Poprawiono animację ataku wojownika z rydwanu
* Dzieci czasami ślizgały się zamiast chodzić
* Nagłówki transakcji z kupcami na poziomie światowym były nieprawidłowo oznaczane
* Sklepy czasami odmawiały sprzedaży towarów
* Czterocyfrowe wartości prestiżu nie wyświetlały się prawidłowo
* Pałacu nie można było odbudować, jeśli został zniszczony w drugim samouczku
* Miejsca na poziomie świata wymagające bloków wapienia wliczały czasami te, które już użyto w piramidach
* Ilości broni nie wyświetlały się prawidłowo na poziomie świata
* Kilka poprawek tekstu dla scenariusza i kampanii
* Zredukowano rozmiar plików zapisu
* Poprawiono wydajność
* Poprawiono niesione zasoby i animacje
* Poprawiono grafikę budynków miejskich
* Poprawiono animację rydwanu
* Poprawiono grafikę księżniczki
* Postacie zablokowane w różnych sytuacjach
* Zawieszanie związane z postacią na łodzi podczas migracji jej rodziny
* Żołnierze ginęli lub blokowali się, uniemożliwiając walkę na poziomie świata
* Zawieszanie związane z zablokowanymi bandytami
* Łodzie kupieckie czasami nie mogły dotrzeć do krawędzi mapy
* Lokalne barki nie docierały do doków i nie mogły być używane
* Pogrzeby przyciągały niewłaściwe osoby
* Dostojnicy nie polowali ani nie pływali
* Taryfy nie dotyczyły rzeczywistych transakcji
* Pieczywo związane z pozyskiwaniem towarów przy wymianie lub w obszarach składowania nie było prawidłowo zliczane
* Włóczędzy blokowali się podczas żebrania
* Łodzie trzcinowe nigdy nie znikały
* Raporty na temat szybkiej fluktuacji popytu
* Ustawienie prędkości gry wpływało na różnice w rozgrywce
* Klawisze F1 i ? nie wyświetlały spisu pomocy
* Ziarno pojawiało się przed zakończeniem budowy spichlerza
* Festiwale wokół nie wzniesionych budowli
* Sanie nie mogły dotrzeć do przystani barek
* Sanie i barki niewłaściwie się między sobą zamieniały
* Postacie nosiły niewłaściwe oznaczenia zewnętrzne
* Powtórzenie scenariusza kampanii mogło doprowadzić do konwersji na scenariusz spoza kampanii
* Automatyczne zapisy podczas kampanii nie zawierały wszystkich danych kampanii
* Zawieszanie, kiedy jednostki przekraczały rzekę, a rodziny migrowały

Pobieranie

POBIERZ Wielkość: 19,53 MB