F.E.A.R.

Patch 1.02 - 1.03

Patch aktualizujący grę z wersji 1.02 do wersji 1.03. Szczegółowa lista zmian dostępna jest poniżej.

Wersja 1.03

 • Ogólne:
  • Poprawiono literówkę w opisie szybkości zanikania HUD-a na ekranie Opcji Gry.
  • Naprawiono błąd związany z nieudanym nadpisywaniem pliku default.archcfg przez aktualizacje.
  • Naprawiono błąd związany z anulowaniem wczytywania gry w Lobby GameSpy.
 • Gra wieloosobowa:
  • Klucz CD jest teraz ukryty w trakcie wpisywania w opcjach klienta gry wieloosobowej.
  • Naprawiono błąd serwera związany z błędnymi stringami klienta.
  • Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się klienta przy ukazywaniu list serwerów z liczbą graczy większą niż 8.
  • Naprawiono błąd powodujący zanikanie tła ekranu podczas wyszukiwania serwerów.
  • Poprawiono literówkę w opisie opcji obrony bazy w menu opcji gry CTF.
  • Naprawiono błąd klienta związany z połączeniem ze zdalnym serwerem.
  • Naprawiono błąd klienta związany z zawieszeniem przeglądarki serwerów GameSpy.
  • Naprawiono błąd klienta występujący podczas ponownego łączenia się lub rozłączania z grą po nieudanym pobraniu zawartości.
  • Użytkownicy mogą teraz głosować nad wyborem mapy, nastepnej rundy i następnej mapy.
  • Kolumna serwerów dedykowanych w przeglądarce serwerów została usunięta. W kolumnie platform wyświetlane się 3 ikony: serwer hostowany, dedykowany serwer Win32 i dedykowany serwer Linux.
  • Dodano grafikę i dźwięk podczas otrzymania strzału w głowę.
  • Dodano opcję powodującą zanikanie markerów nawigacyjnych w miarę oddalania się od środka ekranu. Klawis zprzypisany do tej akcji może być ustawiony w odpowiedniej opcji w sekcji Statusu menu ustawień sterowania.
  • Dodano obsługę Punkbuster.
 • Serwer:
  • Poprawiono błąd tekstu wiadomości wpisywanych w konsoli przez operatora serwera dedykowanego.
  • Dodano obsługę japońskich znaków do pliku FearServer.exe.
  • Edycja opcji serwera poprzez scmd spowoduje uaktualnienie informacji u klientów zdalnych.
  • Naprawiono błąd związany z uruchamianiem nowego serwera odbiorczego po rozłączeniu z serwerem obsługującym mapy własne.
  • Poprawiono błąd związany z brakiem rozpoznawania opcji komendy –archcfg przez serwer dedykowany ze zmodowanym plikiem .archcfg.
  • Dodano nową opcję komendy, -userdirectory , ustawiającą katalog pod wyznaczoną ścieżką, zamiast pod domyślną: \Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Monolith Productions\FEAR. Więcej informacji o tej opcji w pliku serverreadme.txt.
  • Argument komendy -optionsfile będzie teraz rozpoznawał pełną ścieżkę do pliku opcji serwera, umożliwiając umiejscowienie pliku opcji poza katalogiem użytkownika. Prosimy pamiętać, że musisz wyznaczyć pełną nazwę pliku, wraz z rozszerzeniem (np „.txt”).
  • Argument komendy -mpcustomizations będzie teraz rozpoznawał pełną ścieżkę do pliku ustawień własnych, pozwalając na umiejscowienie go poza katalogiem użytkownika.
  • Wyniki gier wieloosobowych w pliku logowania znajduje się teraz w katalogu użytkownika, a nie pliku wykonywalnego.
  • Log z wyników gier wieloosobowych nadaje każdemu użytkownikowi unikalne ID i przyporządkowuje odpowiednio punkty.
  • Poprawiono błąd uruchamiania serwera dedykowanego Linux gdy funkcja logowania wyników jest włączona.

Pobieranie

POBIERZ Wielkość: 81,25 MB