F.E.A.R.

Patch 1.05

Patch aktualizujący grę z dowolnej wersji do wersji 1.05. Szczegółowa lista zmian dostępna jest poniźej.

Wersja 1.05

 • Nowe elementy:
  • Dodano dwa tryby gry – „Kontrola” i „Podbój”.
   KONTROLA – Dwie druźyny walczą o trzy punkty kontroli. By zdobyć PK, stań blisko niego i zaczekaj, aź pasek stanu dojdzie do końca i zmieni się ikona. Domyślne ustawienia pozwalają grupie graczy zdobyć punkt szybciej, niź pojedynczej osobie. Druźyny zdobywają punkty za kaźdy utrzymany PK. Warunki zwycięstwa:
   • zdobyć maksymalny wynik przed przeciwnikiem.
   • zdobyć najwyźszy wynik po upływie wyznaczonego czasu.

   PODBÓJ – Dwie druźyny walczą o 5 punktów kontroli. By zdobyć PK, stań blisko niego i zaczekaj, aź pasek stanu dojdzie do końca i zmieni się ikona. Domyślne ustawienia pozwalają grupie graczy zdobyć punkt szybciej, niź pojedynczej osobie. Druźyna zdobywa punkty za neutralizację lub przejęcie PK, jak równieź zabicie członków przeciwnej druźyny. Warunki zwycięstwa:

   • zająć wszystkie PK.
   • zdobyć najszybciej maksymalny wynik.
   • zdobyć najwyźszy wynik po upływie wyznaczonego czasu.

  • Zaktualizowano wszystkie poziomy gry wieloosobowej tak, by były kompatybilne z trybami Kontrola i Podbój.
  • Dodano dodatkową mapę dla trybów Kontrola/Deathmatch/DDM map (Cafeteria) i jedną dodatkową mapę do trybów Podbój/CTF (Heliport).
  • Dodano wprowadzenia do trybów gry i wiadomości serwera widoczne na ekranie wczytywania. Moźesz dodać wiadomośc serwera lub obejść wprowadzenie w zakładce zasad dedykowanej aplikacji serwera.
  • Rozszerzono interfejs czatu radiowego o kilka warstw dodano nowe komendy i uporządkowano wszystkie komendy.
  • Zaktualizowano przeglądarkę serwerów, by pozwalała klientom widzieć pliki własne serwera.
  • Gracze będą teraz upuszczali moduły natychmiastowego zwiększenia poziomu zdrowia, a nie apteczki. Dodatkowe apteczki zostały umieszczone na większości poziomów.
  • Dodano moźliwość upuszczania broni w grze wieloosobowej i dla pojedynczego gracza. W istniejących profilach konieczne będzie przypisanie przycisku do tej akcji, a nowe profile będą miały ją domyślnie przypisane do przycisku „B”.
  • Zmieniono pojemność magazynka Karabinu szturmowego z 45 do 30 naboi. Zmiana dotyczy wyłącznie trybu gry wieloosobowej.
  • Efektywny zasięg karabinu ASP został ograniczony. Zmiana ta będzie jednak widoczna tylko na duźych mapach, takich jak Deadwood.
 • Ogólne błędy:
  • Poprawiono błąd powodujący zanikanie filmu z tła.
  • Naprawiono błąd związany z FPS, powodujący kłopoty z widokiem na wprost u graczy uźywających często broni palnej.
 • Gra dla pojedynczego gracza:
  • Naprawiono błąd który powodował niewczytywanie się gry podczas opcji szybkiego wczytywania, gdy gra nie mogła znależć pliku szybkiego zapisu. Teraz będzie wczytywany ostatni zapis gry niezaleźnie od tego, czy plik szybkiego istnieje.
 • Gra wieloosobowa:
  • Naprawiono błąd powodujący zanikanie dżwięku u wszystkich klientów gry, gdy w jednym z nich wyłączono całkowicie audio.
  • Naprawiono błąd pozwalający obejść przerwę czasową podczas ładowania zmieniając lub chowając broń. Obie te akcje będą teraz zapisywać w pamięci ilość amunicji w momencie chowania broni.
  • Nazwy map będą prawidłowo wyświetlane na ekranie głosowania.

Wersja 1.04

 • Kod gry zaktualizowany do wersji kompatybilnej z wydaniem produktu „V1.04 Public Source”.

Wersja 1.03

 • Ogólne:
  • Poprawiono literówkę w opisie szybkości zanikania HUD-a na ekranie Opcji Gry.
  • Naprawiono błąd związany z nieudanym nadpisywaniem pliku default.archcfg przez aktualizacje.
  • Naprawiono błąd związany z anulowaniem wczytywania gry w Lobby GameSpy.
 • Gra wieloosobowa:
  • Klucz CD jest teraz ukryty w trakcie wpisywania w opcjach klienta gry wieloosobowej.
  • Naprawiono błąd serwera związany z błędnymi stringami klienta.
  • Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się klienta przy ukazywaniu list serwerów z liczbą graczy większą niź 8.
  • Naprawiono błąd powodujący zanikanie tła ekranu podczas wyszukiwania serwerów.
  • Poprawiono literówkę w opisie opcji obrony bazy w menu opcji gry CTF.
  • Naprawiono błąd klienta związany z połączeniem ze zdalnym serwerem.
  • Naprawiono błąd klienta związany z zawieszeniem przeglądarki serwerów GameSpy.
  • Naprawiono błąd klienta występujący podczas ponownego łączenia się lub rozłączania z grą po nieudanym pobraniu zawartości.
  • Uźytkownicy mogą teraz głosować nad wyborem mapy, nastepnej rundy i następnej mapy.
  • Kolumna serwerów dedykowanych w przeglądarce serwerów została usunięta. W kolumnie platform wyświetlane się 3 ikony: serwer hostowany, dedykowany serwer Win32 i dedykowany serwer Linux.
  • Dodano grafikę i dżwięk podczas otrzymania strzału w głowę.
  • Dodano opcję powodującą zanikanie markerów nawigacyjnych w miarę oddalania się od środka ekranu. Klawis zprzypisany do tej akcji moźe być ustawiony w odpowiedniej opcji w sekcji Statusu menu ustawień sterowania.
  • Dodano obsługę Punkbuster.
 • Serwer:
  • Poprawiono błąd tekstu wiadomości wpisywanych w konsoli przez operatora serwera dedykowanego.
  • Dodano obsługę japońskich znaków do pliku FearServer.exe.
  • Edycja opcji serwera poprzez scmd spowoduje uaktualnienie informacji u klientów zdalnych.
  • Naprawiono błąd związany z uruchamianiem nowego serwera odbiorczego po rozłączeniu z serwerem obsługującym mapy własne.
  • Poprawiono błąd związany z brakiem rozpoznawania opcji komendy –archcfg przez serwer dedykowany ze zmodowanym plikiem .archcfg.
  • Dodano nową opcję komendy, -userdirectory , ustawiającą katalog pod wyznaczoną ścieźką, zamiast pod domyślną: \Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Monolith Productions\FEAR. Więcej informacji o tej opcji w pliku serverreadme.txt.
  • Argument komendy -optionsfile będzie teraz rozpoznawał pełną ścieźkę do pliku opcji serwera, umoźliwiając umiejscowienie pliku opcji poza katalogiem uźytkownika. Prosimy pamiętać, źe musisz wyznaczyć pełną nazwę pliku, wraz z rozszerzeniem (np „.txt”).
  • Argument komendy -mpcustomizations będzie teraz rozpoznawał pełną ścieźkę do pliku ustawień własnych, pozwalając na umiejscowienie go poza katalogiem uźytkownika.
  • Wyniki gier wieloosobowych w pliku logowania znajduje się teraz w katalogu uźytkownika, a nie pliku wykonywalnego.
  • Log z wyników gier wieloosobowych nadaje kaźdemu uźytkownikowi unikalne ID i przyporządkowuje odpowiednio punkty.
  • Poprawiono błąd uruchamiania serwera dedykowanego Linux gdy funkcja logowania wyników jest włączona.

Wersja 1.02:

 • Ogólne:
  • Poprawiono kilka pomniejszych błędów w wersjach zlokalizowanych gryF.E.A.R.
  • Preaktualizacja gry w celu przygotowania jej do planowanego udostępnienianarzędzi do modyfikacji F.E.A.R.
 • Gra wieloosobowa:
  • Dodano nową mapę do gry wieloosobowej (Asylum).

Wersja 1.01:

 • Ogólne:
  • Naprawiono błąd powodujący upadek gracza pod mapę po wciśnięciu ESC w trakcie wspinania się po drabinie.
  • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie efektów wody w miejscach, gdzie jej nie ma, na poziomie „Cięźki opór”.
 • Gra wieloosobowa:
  • Naprawiono filtr typu rozgrywki na ekranie przeglądarki serwerów.
  • Poprawiono animacje zniszczonej drabiny.
  • „Tryb lotu” widza działa teraz poprawnie.
  • Wynik czasowy trybu spowolnienia jest teraz raportowany przez wewnętrzną przeglądarkę serwera dla gier CTF Spowolnienia.
  • Naprawiono błąd powodujący odradzanie się graczy jako neutralnych w grach typu „Eliminacja druźynowa”.
  • Serwery trybu „Eliminacja druźynowa” nie będą juź przechodziły do następnej rundy, jeśli będziesz pierw

Pobieranie

POBIERZ Wielkość: 249,02 MB