F.E.A.R.

Patch 1.03

Patch aktualizujący grę z dowolnej wersji do wersji 1.03.Szczegółowa lista zmian dostępna jest poniżej.

Wersja 1.03

 • Ogólne:
  • Poprawiono literówkę w opisie szybkości zanikania HUD-a na ekranie Opcji Gry.
  • Naprawiono błąd związany z nieudanym nadpisywaniem pliku default.archcfg przez aktualizacje.
  • Naprawiono błąd związany z anulowaniem wczytywania gry w Lobby GameSpy.
 • Gra wieloosobowa:
  • Klucz CD jest teraz ukryty w trakcie wpisywania w opcjach klienta gry wieloosobowej.
  • Naprawiono błąd serwera związany z błędnymi stringami klienta.
  • Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się klienta przy ukazywaniu list serwerów z liczbą graczy większą niż 8.
  • Naprawiono błąd powodujący zanikanie tła ekranu podczas wyszukiwania serwerów.
  • Poprawiono literówkę w opisie opcji obrony bazy w menu opcji gry CTF.
  • Naprawiono błąd klienta związany z połączeniem ze zdalnym serwerem.
  • Naprawiono błąd klienta związany z zawieszeniem przeglądarki serwerów GameSpy.
  • Naprawiono błąd klienta występujący podczas ponownego łączenia się lub rozłączania z grą po nieudanym pobraniu zawartości.
  • Użytkownicy mogą teraz głosować nad wyborem mapy, nastepnej rundy i następnej mapy.
  • Kolumna serwerów dedykowanych w przeglądarce serwerów została usunięta. W kolumnie platform wyświetlane się 3 ikony: serwer hostowany, dedykowany serwer Win32 i dedykowany serwer Linux.
  • Dodano grafikę i dźwięk podczas otrzymania strzału w głowę.
  • Dodano opcję powodującą zanikanie markerów nawigacyjnych w miarę oddalania się od środka ekranu. Klawis zprzypisany do tej akcji może być ustawiony w odpowiedniej opcji w sekcji Statusu menu ustawień sterowania.
  • Dodano obsługę Punkbuster.
 • Serwer:
  • Poprawiono błąd tekstu wiadomości wpisywanych w konsoli przez operatora serwera dedykowanego.
  • Dodano obsługę japońskich znaków do pliku FearServer.exe.
  • Edycja opcji serwera poprzez scmd spowoduje uaktualnienie informacji u klientów zdalnych.
  • Naprawiono błąd związany z uruchamianiem nowego serwera odbiorczego po rozłączeniu z serwerem obsługującym mapy własne.
  • Poprawiono błąd związany z brakiem rozpoznawania opcji komendy –archcfg przez serwer dedykowany ze zmodowanym plikiem .archcfg.
  • Dodano nową opcję komendy, -userdirectory , ustawiającą katalog pod wyznaczoną ścieżką, zamiast pod domyślną: \Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Monolith Productions\FEAR. Więcej informacji o tej opcji w pliku serverreadme.txt.
  • Argument komendy -optionsfile będzie teraz rozpoznawał pełną ścieżkę do pliku opcji serwera, umożliwiając umiejscowienie pliku opcji poza katalogiem użytkownika. Prosimy pamiętać, że musisz wyznaczyć pełną nazwę pliku, wraz z rozszerzeniem (np „.txt”).
  • Argument komendy -mpcustomizations będzie teraz rozpoznawał pełną ścieżkę do pliku ustawień własnych, pozwalając na umiejscowienie go poza katalogiem użytkownika.
  • Wyniki gier wieloosobowych w pliku logowania znajduje się teraz w katalogu użytkownika, a nie pliku wykonywalnego.
  • Log z wyników gier wieloosobowych nadaje każdemu użytkownikowi unikalne ID i przyporządkowuje odpowiednio punkty.
  • Poprawiono błąd uruchamiania serwera dedykowanego Linux gdy funkcja logowania wyników jest włączona.

Wersja 1.02

 • Ogólne:
  • Poprawiono kilka pomniejszych błędów w wersjach zlokalizowanych gry F.E.A.R.
  • Preaktualizacja gry w celu przygotowania jej do planowanego udostępnienia narzędzi do modyfikacji F.E.A.R.
 • Gra wieloosobowa:
  • Dodano nową mapę do gry wieloosobowej (Asylum).

Wersja 1.01

 • Ogólne:
  • Naprawiono błąd powodujący upadek gracza pod mapę po wciśnięciu ESC w trakcie wspinania się po drabinie.
  • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie efektów wody w miejscach, gdzie jej nie ma, na poziomie „Ciężki opór”.
 • Gra wieloosobowa:
  • Naprawiono filtr typu rozgrywki na ekranie przeglądarki serwerów.
  • Poprawiono animacje zniszczonej drabiny.
  • „Tryb lotu” widza działa teraz poprawnie.
  • Wynik czasowy trybu spowolnienia jest teraz raportowany przez wewnętrzną przeglądarkę serwera dla gier CTF Spowolnienia.
  • Naprawiono błąd powodujący odradzanie się graczy jako neutralnych w grach typu „Eliminacja drużynowa”.
  • Serwery trybu „Eliminacja drużynowa” nie będą już przechodziły do następnej rundy, jeśli będziesz pierwszym połączonym graczem i zmienisz drużynę.
  • Martwi gracze nie będą już wygrywali rund w grach typu Eliminacja posiadając najwyższy wynik w momencie upływu czasu gry.
  • Miernik wyniku w HUD-dzie działa teraz poprawnie we wszystkich grach trybu Eliminacji.
  • Zdalni klienci nie mogą się już logować do SCMD w grach hostowanych, tak jak to było pierwotnie zaplanowane. SCMD działa jednak bez zmian na serwerach dedykowanych.
  • Broń gracza śledzonego przez ciebie nie będzie już widoczna na ekranie podczas trybu podążania.
  • Naprawiono problem z granatami, które utykały lub odbijały się od możliwych do zbicia okien na niektórych poziomach.
  • Poprawiono optymalizację wydajności i naprawiono kilka mniejszych błędów z oświetleniem i grafiką na poziomie do CTF „Ulice”.

Pobieranie

POBIERZ Wielkość: 186,52 MB