Empire Earth II

Patch 1.20

Patch aktualizujący grę z dowolnej wersji do wersji 1.20.

 • PATCH 1.20 – LISTA ZMIAN
  • Nowe lobby GameSpy
  • Dodano system rankingu
  • Dodano opcje kopiuj / wklej w lobby gry
  • Zwiększono bufor liter dla dłuźszych wiadomości w lobby
  • Dodano system skryptów scenariuszy
  • Dodano dokumentację / przykłady skryptów scenariuszy (w folderze Scripting Docs)
  • Dodano bonusowe mapy potyczek
  • Dodano opcję uproszczonego mapowania klawiszy skrótów
  • Zapisywanie gry kombinacją CTRL+ALT+S
  • Wyjście do głównego ekranu kombinacją Ctrl+Alt+Q
  • W ustawieniach potyczek ukształtowanie terenu jest losowe
  • Dodano opcje losowe do rzek, zalesienia i wysokości terenu (wszystkie ustawione na losowe)
  • Dodano opcję zapisu ulubionych ustawień potyczek
  • Dodano filtr przekleństw w czacie
  • Poprawiono balans jednostek
  • Zwierzęta dostarczają większej ilości jedzenia
  • Sekcje muru / wieźy są łatwiejsze do wybrania
  • Naprawiono blokowanie się helikopterów na mostach
  • Naprawiono błąd wyświetlania nazwy uźytkownika w grach sieciowych
  • Poprawiono błędne nazwy jednostek w statystykach
  • Dodano nazwę epoki do numeracji
  • Naprawiono błąd ponownego pojawiania się / ponownego odegrania animacji martwych zwierząt
  • Naprawiono rozmieszczanie druźyn na kontynentach
  • Poprawiono odgłos wystrzału i problem z typem amunicji HERCa
  • Gra nie odpali się, gdy wszyscy będą mieli status obserwatora
  • Poprawiono grafikę nowoczesnych jednostek piechoty tureckiej
  • Zmniejszono intensywność efektów pogodowych w celu poprawienia widoczności jednostek i budynków
  • Wyłączono reset przewijania po dodaniu nowego tekstu do okna czatu
  • Naprawiono błąd zaprzestania polowania po zabiciu zwierzęcia
  • Poprawiono wybieranie drogi – jednostki robią to teraz bardziej inteligentnie
  • Tarany są teraz umieszczane na czele formacji
  • Mieszane grupy jednostek dalekiego zasięgu i taranów nie powodują juź dezorientacji taranów podczas ataku
  • Jednostki po rozkazie ataku, gdy juź wcześniej coś atakuja, nie zmienią swojego celu
  • Medycy po rozkazie ataku ruszają doń wraz z jednostkami bojowymi, lecz zatrzymują się przy pierwszej sposobności ataku i leczą członków grupy
  • Poprawiono SI budowania murów i dróg
  • SI jednostek nie utknie juź w trybie Utrzymaj Pozycję
  • Poprawiono Deathmatch – SI nie będzie automatycznie budować magazynów
  • SI nie będzie próbować budowy cudu podczas oblęźenia
  • Poprawiono błąd SI próbujących budować ten sam cód kilka razy pod rząd
  • Poprawiono SI deathmatch: Mniejsza liczba cywili jest desygnowana do budowania murów (w celu szybszego wznoszenia obiektów wojskowych)
  • Poprawiono SI deathmatch: Częstsze ulepszanie jednostek do elitarnych / weteranów
 • Poprzednie poprawki:
  • Rozwiązano problem lobby GameSpy
  • Dodano automatyczne uaktualnianie
  • Rozwiązano problemy z opóżnieniem.
  • Poprawiono brak zmiany epoki przez SI.
  • Dodano ustawianie losowej epoki startowej/końcowej.
  • Dodano dialog ustawień klawiszy skrótu.
  • Tempo gry moźe być zapisywane/wczytywane.
  • Dodano współczynnik nieruchomej obrony.
  • Ulepszono negocjację NAT
  • Poprawiono błąd szyków SI
  • Król wzgórza i Pozycje kluczowe mogą być teraz rozgrywane na mapach niestandardowych. Edytor moźe tworzyć mapy do gier Król wzgórza/Pozycje kluczowe.
  • Końcowe statystyki mogą być zapisane.
  • Poprawiono błąd w czasie kończenia gry z aktywnym obserwatorem.
  • Poprawiono błąd przy budowaniu ostrokołu w Podbóju.
  • Poprawiono błąd przy przejmowaniu przez SI jednostek po rezygnacji gracza.
  • Poprawiono błąd przy szpiegach przebiegających przy rosyjskim budynku głównym w 6 amerykańskim scenariuszu.
  • Poprawiono błąd przy przejmowaniu budynku lub jednostki z kursorem ataku nad nim.
  • Poprawiono błąd przy umieszczaniu drzew po lewej stronie lub u dołu w Edytorze map.
  • Poprawiono brak synchronizacji, gdy obserwator awansował do kolejnej epoki po opracowaniu technologii.
  • Poprawiono usuwanie wzgórza, gdy posiadający go gracz opuszcza grę.
  • Ulepszono stabilność utworzonej gry z modemem 56k.
  • Poprawiono błąd w Gamespy lobby podczas szybkiego klikania pomiędzy pokojami.
  • Poprawiono brak postępu w 2 amerykańskim scenariuszu, gdy Romagne i Cunel są zajmowane dokładnie w tym samym czasie.
  • Poprawiono SI atakujące drogi bez powodu.
  • Poprawiono brak rozpoczęcia przez Szwecję zajęcia Berlinu w 5 niemieckim scenariuszu.
  • Poprawiono atakowanie przez Kawalerów Mieczowych niebieskich, nawet gdy oni sami byli w tym zespole w 1 niemieckim scenariuszu.
  • Poprawiono brak przejmowania przez SI wzgórza w grze Król wzgórza.
  • Poprawiono wybór przez mieszkańców jednego drzewa, gdy zostali przydzieleni do pozyskiwania drewna w Zarządcy obywateli.
  • Poprawiono przypadki, gdy nie cała cięźka piechota atakowała budynek, jeśli grupa skierowana do ataku była duźa.
  • Poprawiono przypadki, gdy jednostki SI atakowały stolicę w grach Stolice i Sojusznicze stolice.
  • Poprawiono przypadki braku uźycia przez SI Zaginionego miasta, gdy była atakowana.
  • Poprawiono brak kolejnych przydziałów mieszkańców po zbudowaniu farmy.
  • Poprawiono przypadki, gdy nie wszystkie jednostki były odbierane graczowi, który przegrał (Królobjstwo).
  • Poprawiono SI graczy będących obserwatorami po wyrzuceniu z gry.
  • Poprawiono przypadki, gdy SI uźywała wielu szpiegów do sabotowaniu budynku.
  • Poprawiono zbyt szybką animację nawracania przez Krzyźowców.
  • Poprawiono przyspieszoną animację sanitariuszy, gdy wielu było obecnych.
  • Poprawiono pozyskiwanie przez mieszkańców źywności z martwych zwierząt poprzez animację pozyskiwania drewna.
  • Poprawiono przypadki, gdy wieźa wiertnicza nie była animowana, jeśli została wybudowana na mapie pełnoekranowej.
  • Poprawiono rozpoczynającą się i od razu przeskakującą na koniec animację mieszkańców podczas zapisywania/wczytywania.
  • Poprawiono przypadki, gdy Miotacze Siatek Termicznych odtwarzali animację pakowania podczas rozpakowywania.
  • Poprawiono wpływ pogody na samoloty jeszcze przed startem.
  • Poprawiono poruszające się jednostki powracające do ruchu z animacją bezczynności po zapisaniu gry i jej wczytaniu.
  • Poprawiono HERCe Blackwortha strzelające pociskami z tyłu swoich wyrzutni.
  • Poprawiono zbyt szybką animację ognia i dymu uszkodzonych budynków w trybie badania mapy.
  • Poprawiono brak obracania się miotaczy fuzyjnych w kierunku strzelania.
  • Poprawiono przypadki, gdy jednostki przechodziły przez bramy podczas animacji ich zamykania.
  • Poprawiono animację poruszania się wozu kupieckiego w epoce 2.
  • Przywrócono animację zagłady galer handlowych.
  • Ulepszono widzialność ryb poprzez wodę na kartach GeForce.
  • Poprawiono pozostawanie „starburst” po wybuchu EIFV.
  • Poprawiono synchronizację animacji pakowania wielu samobieźnych wyrzutni rakiet.
  • Poprawiono trajektorię wystrzeliwania pocisków przez EIFV.
  • Zmniejszono zasłanianie czołgów szturmowych podczas przebywania na pagórkowatym terenie.
  • Poprawiono odbijanie się pocisków wystrzelonych przez trebuszet od góry ekranu.
  • Poprawiono urwaną narrację końcowego filmu 7 koreańskiego scenariusza.
  • Poprawiono przypadki, gdy ninja nie jest w stanie wykonać Reaktywację.
  • Poprawiono uznawanie przez Włochy trybutu Wenecji do innego gracza w 8 niemieckim scenariuszu.
  • Poprawiono przypadki, gdy place budowy mogą być atakowane, ale nie zniszczone.
  • Poprawiono przypadki, gdy przeciwnicy komputerowi zachowują korony po ponownym uruchomieniu scenariusza.
  • Usunięto zdolność artylerii i czołgów do stacjonowania w basztach.
  • Uwzględniono widzialnośc aury króla będącego pod wpływem Zaginionego miasta.
  • Poprawiono koszt ulepszeń baszt na obcych terytoriach.
  • Zmniejszono zasłanianie statków handlowych przez ląd.
  • Poprawiono błąd komunika

Pobieranie

POBIERZ Wielkość: 17,58 MB